INDIA TOURISM SEMINAR 2019 organized by Consulate General of India HCMC and supported by Incham

Date
Wednesday, November 27, 2019
Venue
Lotus Ballroom, Rex Hotel Saigon
Event Details

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENTATIVE AGENDA – CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

‘INDIA TOURISM SEMINAR 2019’ 

°         Venue/địa điểm:       Lotus Ballroom, Rex Hotel Saigon

141 Nguyen Hue Boulevard, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

°         Date/ngày          :    on Wednesday, 27th November 2019 from 08:30 – 12:30hrs

 

 

0830 - 0900

Registration/ đăng ký

 

0900 – 1030

B2B meetings between Vietnamese & Indian tour operators/Giao lưu công ty lữ hành Việt Nam & Ấn Độ tham dự tại sự kiện

1030 – 1035

Lamp Lighting ceremony/ Thắp đèn khai mạc

1035 – 1040

Indian classical Dance/ Múa cổ điển Ấn Độ

1040 – 1050

Welcome remarks by Consul General of India – Dr. K. Srikar Reddy

Phát biểu khai mạc của Ông K. Srikar Reddy, Tổng Lãnh Sự Ấn Độ

1050 - 1055

Remarks by Director, Ho Chi Minh City Department of Tourism/ Phát biểu của Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh 

1055 – 1110

Presentation by Ms. Sudeshna Ramkumar, Assistant Director, India Tourism Office in

Singapore/Thuyết trình của Bà Sudeshna Ramkumar, Trợ lý Giám Đốc, văn phòng Du Lịch Ấn Độ tại Singapore,Bộ Du Lịch Ấn Độ

1110 - 1115

Remarks by Most Ven. Dr. Thích Thiện Tâm, Vice President, Central Vietnam Buddhist

Sangha/ Phát biểu của Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Thiện Tâm, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự, Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

1115 - 1120

Remarks by Indigo/ Phát biểu của Hãng hàng không Indigo 

1120 - 1130

Presentation by Vietjet Airlines about upcoming direct flights from HCMC/ Hanoi to Delhi and vice cersa/ Phát biểu của Hãng hàng không Vietjet về chuyến bay thẳng từ TP. HCM/ Hà Nội đến Delhi 

1130 – 1230

Continue B2B meetings between Vietnamese & Indian tour operators/Tiếp tục Giao lưu công ty lữ hành Việt Nam & Ấn Độ tham dự tại sự kiện

Followed by lunch/ Tiệc trưa sau sự kiện 

Upcoming Events